Heb je meer rietjes nodig dan het aantal zichtbaar op de website – of een specifieke MOT? Wij kunnen je helpen. Neem contact met ons op

Het ID release programma

Ondersteunen van donorkinderen en donoren

Het ID release programma ondersteunt de openbaarmaking van identificerende informatie over onze ID release donoren. Dit programma is bedoeld om informatie veilig en respectvol vrij te geven en om alle betrokken partijen te steunen: de kinderen, de donoren en de families van deze twee groepen.

Wat is een ID release donor?

Een ID release donor is wat we vroeger een "open" donor noemden. Kinderen die verwekt zijn met sperma van een ID release donor kunnen de identiteit van hun donor te weten komen wanneer zij meerderjarig worden. 

De laatste jaren hebben veel landen nationale registers voor donorinformatie opgezet. In landen als het VK, Duitsland en Noorwegen kunnen donorkinderen de identiteit van hun donor te weten komen door contact op te nemen met de autoriteiten. Wij raden mensen echter aan om via ons contact op te nemen met hun donor, omdat wij vaak meer informatie kunnen verstrekken dan de nationale registers.

Onze steun

Wat kunt u verwachten van ons ID release programma?

Het verstrekken van identificerende informatie over de donor aan donorkinderen is slechts één onderdeel van onze maatregelen om mensen die meer informatie over hun achtergrond wensen te ondersteunen. We respecteren hierbij ook de rechten van de donor.

Eerste ondersteuningssessie

Zodra we de verwantschap tussen het donorkind en de donor hebben geverifieerd, bespreken we met het donorkind om zijn of haar gedachten te horen over het leren kennen van de donor. Wij hebben getrainde professionals in dienst om het proces voor het vrijgeven van de identiteit uit te leggen. Ook helpen zij het donorkind zijn of haar gedachten over het onderwerp te verwerken, zodat hij/zij kan beslissen wat het beste voor hem of haar is.  De sessie vindt online plaats of op één van onze kantoren.

Sommige mensen weten op dit punt nog niet of ze willen weten wie hun donor is. Misschien hebben ze andere vragen of willen ze gewoon horen wat hun opties zijn. Wij hebben getrainde professionals in dienst om het proces voor het vrijgeven van de identiteit uit te leggen. Ook helpen zij de met donorsperma verwerkte persoon zijn of haar gedachten over het onderwerp te verwerken, zodat hij/zij kan beslissen wat het beste voor hem of haar is.  

De sessie vindt online plaats of op één van onze kantoren.

Het donorprofiel

Sommige donorkinderen hebben maar weinig informatie over hun donor, afgezien van elementaire lichamelijke feiten zoals lengte, haar- en oogkleur. Als onderdeel van het ID release programma geven wij donorkinderen een kopie van het profiel van hun donor.

Dit donorprofiel is een lang document dat een uitgebreid beeld schetst van de donor, zodat kinderen hun donor beter kunnen leren kennen.

Het profiel bevat informatie over de achtergrond en de familie van de donor, zijn medische voorgeschiedenis en zijn hobby's en persoonlijke waarden. Veel profielen bevatten ook een babyfoto en een handgeschreven briefje van de donor

De identiteit van de donor te weten komen

Tenzij de nationale wetgeving in het geboorteland van het donorkind anders bepaalt, verstrekken wij de volgende identificerende informatie over een donor: volledige naam, geboortejaar en nationaliteit. 

Verderop op deze pagina leest u meer over de procedure voor het opvragen van de identiteit van een donor.

De identiteit van uw donor opvragen

Als u een donorkind bent en uw donor is een ID release donor (vroeger bekend als een "open" donor), dan kunt u de identiteit van uw donor te weten komen wanneer u meerderjarig bent. Ons proces voor het vrijgeven van deze informatie omvat drie stappen.

De identiteit van uw donor opvragen
Als eerste stap in het proces vragen wij u ons documenten toe te sturen die uw donorconceptie bevestigen. Wij hebben de volgende gegevens van u nodig:

  • Een kopie van uw identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs)
  • Een kopie van het identiteitsbewijs van uw moeder (paspoort of rijbewijs)
  • Een kopie van jouw geboorte certificaat
  • De naam van de vruchtbaarheidskliniek waar uw moeder onder behandeling was en een indicatie van het tijdstip van de behandeling
  • De donor alias of het donor nummer

Ondersteuningssessie met onze coördinator
Zodra uw verwantschap met de donor is bevestigd, plant onze coördinator een sessie met u in om de volgende stappen door te spreken. Tijdens dit gesprek bespreken u en de coördinator ook uw gedachten en verwachtingen in verband met het te weten komen van de identiteit van uw donor, en hoe u daarmee omgaat  

De identiteit van uw donor
Voordat wij de identiteitsgegevens van uw donor vrijgeven, vragen wij u een donor geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Deze overeenkomst is bedoeld om de privacy van de donor te beschermen en duidelijk te maken wat u kunt doen met de informatie die u krijgt. 

Zodra wij u de identiteitsgegevens over uw donor hebben verstrekt, laten wij de donor weten dat een kind zijn identiteitsgegevens heeft ontvangen.

Als u contact wilt zoeken met uw donor, dan nemen wij contact met hem op om te bekijken of hij geïnteresseerd is. Wij bieden hem een adviesgesprek aan om hem te helpen om te gaan met deze nieuwe situatie. 

Als de donor ermee instemt dat u contact met hem opneemt of om uw vragen te beantwoorden, dan regelen wij dat dit gebeurt. 

Als de donor weigert, geven wij zijn identificatiegegevens aan u vrij nadat u de donorvertrouwelijkheidsovereenkomst hebt ondertekend. Vervolgens informeren wij de donor dat wij u deze informatie hebben verstrekt.

Nationale wetgeving

De in uw land geldende regels

De wetten inzake donorconceptie verschillen van land tot land. Dat betekent dat ook de details over het vrijgeven van identificerende informatie over de donor verschillen. Gewoonlijk kan een donorkind de identiteit van zijn of haar donor te weten komen als hij of zij 18 jaar is. 

Het land waar het kind geboren is, bepaalt welke informatie beschikbaar is en wanneer die kan worden verkregen.

Het land waar het kind geboren is, bepaalt welke informatie beschikbaar is en wanneer die kan worden verkregen. Als een land een donorregister heeft, dan kan de persoon die met donorsperma is verwekt via de autoriteiten de identiteit van zijn of haar donor verkrijgen. We willen u er echter op wijzen dat donorkinderen over het algemeen meer informatie over hun donor kunnen krijgen via ons.

Realistische verwachtingen

Contact zoeken met de donor

Tijdens het donorgoedkeuringsproces informeren wij de donorkandidaten uitgebreid over wat het inhoudt om een ID release donor te zijn. We praten met hen over het feit dat sommige met donorsperma verwekte mensen - wanneer ze meerderjarig worden - misschien meer informatie willen dan wij hen kunnen geven.

De overgrote meerderheid van de ID release donoren begrijpt deze wens om meer te weten te komen. Zij zijn dan ook bereid om vragen te beantwoorden. Het is voor hen echter onmogelijk te voorspellen waar zij over vele jaren in hun leven staan en of zij dan ook echt in staat zijn om aan dergelijke verzoeken gehoor te geven.   

Als een donorkind contact wil opnemen met zijn of haar donor, dab raden wij hen altijd aan om ons erbij te betrekken en om ons contact op te laten nemen met de donor. Zo geven ze de donor een kans om het verzoek en de gevoelens die ermee gepaard gaan te verwerken. Als bemiddelaar kunnen wij de verwachtingen van het donorkind afstemmen op die van de donor. Dit vergroot de kans dat het contact voor beide partijen een positieve ervaring zal zijn.

Veelgestelde vragen

Gewoonlijk kan alleen het donorkind de identiteit van de donor te weten komen. De nationale wetgeving regelt echter de vrijgave van donorinformatie, dus uw toegang tot informatie hangt af van het land waar uw kind geboren is. Raadpleeg het bovenstaande gedeelte over identiteitsgegevens voor bijzonderheden. U kunt ook contact met ons opnemen voor meer informatie over wat in uw land van toepassing is.

Een groot aantal van onze niet-actieve donoren neemt contact met ons op wanneer zij een update van hun medische voorgeschiedenis hebben. Daarnaast hebben wij initiatieven gelanceerd om regelmatig contact te hebben met donoren. 

Als u verwekt bent met sperma van een ID release donor, dan kunt u contact met ons opnemen als u contact met uw donor wilt. Zodra wij uw verzoek hebben ontvangen, nemen wij contact met u op om uw verwantschap met de donor te verifiëren en om meer te weten te komen over uw contactwens. Daarna benaderen wij de donor om te horen of hij bereid is om contact te hebben. Een donor is niet verplicht om contact te hebben met kinderen die met zijn sperma zijn verwekt. 

Nee, helaas is dat niet mogelijk. Als een donor eenmaal heeft besloten welk donortype hij wil zijn (voor in Denemarken aangeworven donors is het mogelijk om ofwel ID release donor ofwel No ID release donor te zijn), kan hij niet meer van gedachten veranderen.

In de meeste landen mogen we u geen identificerende informatie over uw donor geven totdat u meerderjarig bent (de specifieke leeftijd verschilt per land, maar meestal is die 18 jaar). U mag echter altijd contact met ons opnemen, zodat we kunnen uitzoeken of er andere manieren zijn waarop we u kunnen helpen.

Nee. Wij delen de donor mee dat een persoon die met zijn sperma is verwekt, zijn identiteitsgegevens heeft ontvangen. We maken echter geen informatie bekend over u of de identiteit van uw familie. 

Nee, wij brengen geen kosten in rekening voor het vrijgeven van informatie over uw donor. Wij bieden ook gratis een ondersteuningssessie en het donorprofiel aan. Het kan zijn dat u de autoriteiten of de kliniek van uw moeder moet betalen voor de documentatie die wij nodig hebben om uw verwantschap met de donor te verifiëren.