Få overblik over dit fertilitetsforløb. Book et gratis rådgivningsmøde med en af vores rådgivere. Læs mere

Handelsbetingelser

Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") regulerer dit køb af donorsæd og/eller yderligere produkter og tjenester, herunder, men ikke begrænset til, genetiske produkter, depotydelser og/eller adgang til donorprofilmateriale fra European Sperm Bank ApS, Struenseegade 9, 2. sal, 2200 København N, Danmark, firmanr. 27506372, telefonnr.: +45 38343600, e-mail: info@europeanspermbank.com, ("ESB"). Ved køb af produkter eller ydelser fra ESB bekræfter du, at du er myndig.


LÆS DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT, FØR DU BESTILLER DONORSÆD. DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER OM DIN BRUG AF DONORSÆD, HERUNDER OPLYSNINGER OM MEDICINSK RELEVANS.

1 Donorrekruttering

1.1 Donorudvælgelse og -testning

1.1.1 Donorer er mellem 18 og 45 år og repræsenterer den generelle mangfoldighed i samfundet (fx forskellige religioner, etniciteter, uddannelser, job og seksuelle orienteringer).

1.1.2 Donorsæd kan købes fra ID Release eller No ID Release donorer.

1.1.3 Donorer, der leverer sæd til ESB, udvælges og screenes i overensstemmelse med gældende lovgivning og ESB's interne procedurer. Udvælgelseskriterierne omfatter en bred vifte af aspekter med hensyn til alder, risikoadfærd, sygdoms-/familiehistorie, fysisk undersøgelse og testning af donorkandidaten for adskillige arvelige og smitsomme sygdomme.

1.1.4 Du accepterer, at du ikke må udføre eller lade andre udføre andre test af donorsæden fra ESB uden ESB's forudgående skriftlige samtykke.

1.1.5 Indsamling og behandling af donorsæd udføres i passende faciliteter med passende metoder til at minimere bakteriel eller anden kontaminering.

1.1.6 Donoren har givet skriftligt samtykke (og har på tidspunktet for købet af sæden ikke trukket samtykke tilbage) til distributionen af den donerede sæd.

1.1.7 Antallet af sædceller og motiliteten bestemmes i overensstemmelse med WHOs standard for progressiv motilitet (PM). Antallet af sædceller kan variere med op til 20 % som følge af menneskelige og tekniske faktorer såsom den individuelle vurdering, laboratorieredskaberne såvel som varigheden af og temperaturen ved optøning.

1.2 Donorkompensation

1.2.1 I overensstemmelse med princippet om frivillig og ubetalt donation, som er fastsat i Europarådets konvention om menneskerettigheder og biomedicin samt EU's direktiver for væv og celler og implementeret i gældende lovgivning, bliver donorer ikke betalt for at donere sæd. ESB refunderer dog donorer deres omkostninger i forbindelse med donationen, typisk i form af et fast beløb baseret på et skøn i overensstemmelse med gældende regler.

1.3 Donoroplysninger

1.3.1 Ved køb af sæd via ESBs hjemmeside vil ESB gøre basisoplysninger (etnicitet, øjenfarve, hårfarve, højde, vægt, uddannelse og blodtype) om donorerne tilgængelige på hjemmeside eller på anden vis. Yderligere donoroplysninger (såsom lydinterviews, babybilleder, personlighedstests eller andre tests og personaleindtryk), der kan indeholde væsentlig information (fx om donorens helbred), er tilgængelige i det omfang donoren har givet sådanne oplysninger. Ved køb anerkender du, at du er ansvarlig for at have gennemset oplysningerne om din(e) valgte donor(er) og har accepteret donorinformationen og dets fuldførelse som beset.

1.3.2 Oplysningerne fra ESB om donoren er – så vidt ESB ved – sande og nøjagtige, men ESB giver ingen garantier i denne henseende og fraskriver sig ethvert ansvar for ukorrekte eller unøjagtige oplysninger. Alle donoroplysninger er afhængige af selvrapportering.

1.4 ID Release donorprogram

1.4.1 ESB vil kun afsløre identiteten af en ID Release donor til klinikker, myndigheder og/eller donorbørn i det omfang, det kræves af ufravigelig lovgivning i det modtagende land og, hvor det er relevant, med forbehold for verifikation af, at donorbarnet er barn af den pågældende donor.

1.4.2 ESB garanterer ikke og kan ikke garantere, at ID Release donoren i sidste ende vil acceptere nogen kontakt med donorbarnet.

1.5 Donorens retlige status

1.5.1 Du anerkender, at donoren ikke anses for at være den juridiske forælder til nogen af donorbørnene og ikke kan holdes ansvarlig for nogen som helst krav på grund af donorens donation af sæd.

1.5.2 Du forpligter dig til at påtage dig forældreansvaret og at tage dig af og betragte barnet, der kan være resultatet af behandling med donorsæd købt her, som dit eget juridiske barn.

1.6 Photo Match

1.6.1 ESB tilbyder en gratis tjeneste, hvor et uploadet billede sammenlignes med et billede af donoren som voksen. Fotomatchet er baseret på Amazon Recognition-software, som kortlægger visse ligheder mellem de to ansigter baseret på kvaliteten og vinklingen af det billede, du har uploadet. Softwaren skelner ikke mellem hudfarve, øjenfarve eller hårfarve. Resultatet af et Photo Match beskrives som en lighedsscore, hvor fem stjerner angiver en ansigtslighed på 41 % fællestræk eller højere. I sådanne tilfælde vil det menneskelige øje opfatte en tydelig lighed mellem de to pågældende personer. ESB garanterer ikke og kan ikke garantere, at dit fremtidige barn ligner personen på det billede, du har uploadet.

1.7 Genetiske produkter

1.7.1 ESB tilbyder genetisk matchning-produkter, der har til formål at begrænse risikoen for at blive gravid med et barn med en genetisk arvelig sygdom. Disse produkter inkluderer, men er ikke begrænset til, de produkter ESB har navngivet "Known Carrier Match" og "GeneXmatch", som begge bruges til at sammenligne et eller flere gener fra den kommende mor med hendes valgte sæddonor. Hvis kvinden og hendes valgte donor bærer mutationer i de samme gener, anses kvinden og donoren for at være et "no match" (ikke et match). ESB forbeholder sig retten til at nægte at distribuere donorsæd fra den valgte donor til modtageren i tilfælde af et "no match".

2 Bestilling, betaling, fortrydelsesret og bindingsperiode

2.1 Bestilling

2.1.1 Produkter og tjenester kan bestilles og betales online med de kreditkort, ESB accepterer, eller via e-mail. Betalingsmetoder varierer fra land til land.

Vi tilbyder:

 • Visa Dankort
 • Visa
 • Visa Credit
 • Maestro
 • Mastercard
 • MobilePay
 • Apple Pay
 • Google Pay
 • Klarna

 

ESB samarbejder med Klarna om at levere forskellige fair og fleksible betalingsløsninger. Hvis du vil se Klarnas opdaterede datapolitik samt vilkår og betingelser henviser vi til listen nedenfor.

Landekode Datapolitik Vilkår og betingelser
AT Datapolitik for AT V&B for AT
DK Datapolitik for DK V&B for DK
FI Datapolitik for FI V&B for FI
FR Datapolitik for FR V&B for FR
DE Datapolitik for DE V&B for DE
GR Datapolitik for GR V&B for GR
IE Datapolitik for IE V&B for IE
NL Datapolitik for NL V&B for NL
UK Datapolitik for UK V&B for UK

 

Alternativt kan ESB udstede en faktura, der kan betales via bankoverførsel. Donorsæd, der er udstedt en faktura for, vil ikke blive afsendt (eller, hvis det er relevant, overført til dit personlige depot) eller reserveret, før ESB har modtaget din betaling. ESB's ordrebekræftelser sendes via e-mail.

2.1.2 Udpegning af vævsinstitution, fertilitetsklinik eller autoriseret sundhedsperson som modtager.
Lovgivningen kræver, at ESB kun distribuerer donorsæd til godkendte vævsinstitutioner, fertilitetsklinikker, hospitalsenheder eller autoriseret sundhedspersonale. Som følge heraf skal du udpege en af ovenstående til at fungere som repræsentant på dine vegne i forbindelse med modtagelse af donorsæden. ESB kan afvise en ordre, hvis ESB ikke har indgået aftale med den udpegede modtager.

2.2 Betaling

2.2.1 Hvis betaling for donorsæd og/eller depotservices foretages med et kreditkort, vil det skyldige beløb blive debiteret dit kreditkort på det tidspunkt, hvor ESB afsender eller flytter donorsæden fra ESB's hoveddepot til et personligt depot i dit navn.

2.3 Fortrydelsesret

2.3.1 Ved køb af donorsæd – på grund af produktets beskaffenhed - har du som udgangspunkt ikke fortrydelsesret i forhold til donorsæd, da produktet og forsendelsesprocessen ikke er egnet til returnering af produktet. Vi accepterer dog annullering af din ordre på donorsæd inden for 14 dage efter betaling, forudsat at din ordre ikke er blevet afsendt.

2.3.2 Ved køb af depotservices – Du kan annullere dit køb af enheder eller depotservices inden for 14 dage fra aftalens indgåelse. Du kan bruge fortrydelsesformularen i Skema A tilknyttet disse vilkårsbestemmelser. Hvis du har benyttet din fortrydelsesret, refunderer vi det skyldige beløb til dig senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget besked om din beslutning om at fortryde købet.

Efter fortrydelsesperioden kan fuldt betalte enheder på lager hos ESB refunderes som angivet nedenfor:
Afbestilling inden for 14 dage: 100 % af købsprisen
Tilbagekøb inden for 14 dage til 36 måneder: 75 % af købsprisen
Tilbagekøb inden for 36 til 48 måneder: 50 % af købsprisen
Tilbagekøb inden for 48 til 60 måneder: 25 % af købsprisen
Efter 60 måneder intet tilbagekøb.

I forbindelse med køb af donorsæd fra Family15, Family5 og Family1 donorer bortfalder tilbagekøbsretten efter 14 dages fortrydelsesfrist.

2.3.3 Omkostningerne til depotopbevaring er en separat tjeneste, der betales separat. Der refunderes ingen betaling for udført opbevaring i forbindelse med at ESB genkøber sædstråene som beskrevet i 2.3.2.

2.4 Opbevaring af sædstrå hos ESB
Depotopbevaring af dine købte sædstrå hos ESB kan købes som et separat produkt. Du betaler for en specificeret opbevaringslængde som angivet på ESBs hjemmeside. Når den valgte varighed af dit depot udløber, kan du vælge at forlænge varigheden. Det er din forpligtelse at informere ESB om, at du ønsker at forlænge din opbevaringsperiode, og det er din forpligtelse at sikre, at ESB har dine korrekte kontaktoplysninger. Hvis du ikke kontakter ESB, og heller ikke svarer på en henvendelse fra ESB, når din opbevaringsperiode er udløbet, vil dine sædstrå blive fjernet fra lageret, og du vil ikke længere have ejendomsretten til eller råderetten over de købte sædstrå. Der er ingen refusionsrettigheder for sådanne sædstrå eller et tilsvarende pregnancy slot, hvis det er relevant.

2.5 Videresalg af sæd er ikke tilladt
Jeg forstår, at jeg under ingen omstændigheder må videresælge sæd til en tredjepart.

3 Beskrivelse af produktet

3.1 Donorsæd kan leveres i klare 0,5 ml CBS High Security-sædstrå (CryoBioSystem), lavet af ionomer (plastforsegling) og specifikt fremstillet til sikker kryogen opbevaring af biologiske produkter i flydende nitrogen. Donorsæd kan også leveres i 1 ml kryogenrør (Greiner Bio-One).

3.2 Et sædstrå indeholder 0,5 ml (ICI-strå indeholder 1 ml) donorsæd kryogenkonserveret i fosfatbufret glycerol, sammensat af buffer (HEPES), 0,4 % HAS og glycerol. Holdbarheden er ubegrænset, når den opbevares ved temperaturer på < -170˚C.

3.3 Hætteglas/sædstrå er mærket med:

 • donornummer (4-5 cifre)
 • partinummer (dato for indsamling: DD-MMM-ÅÅÅÅ)
 • navn på vævsinstitution/sædbank
 • IUI sædstrå er mærket med henholdsvis en grøn bomuldsprop (inde i sædstrået) eller et grønt skruelåg.
 • ICI sædstrå og hætteglas har henholdsvis en hvid bomuldsprop (inde i sædstrået) eller et hvidt skruelåg.

 

4 Forsendelse og levering

4.1 Medmindre andet er aftalt, forpligter ESB sig til at sende (dvs. overdrage til en transportør) bestilt donorsæd inden for 10 dage (se 4.1.1) fra ESBs ordrebekræftelse. Efter eget valg kan ESB opbevare købt donorsæd i op til 30 dage fra købsdatoen uden ekstra omkostninger. Efter 30 dage fra købsdatoen overgår donorsæden til depottjenester og skal betales i henhold til de til enhver tid gældende priser for opbevaringsbrug. Disse priser er tilgængelige på ESBs websted. Betaling for opbevaring refunderes ikke.

4.2 Der ydes ikke erstatning for forhold, der opstår i en opbevaringsperiode på grund af uforudsete hændelser (force majeure), og som kan påvirke den opbevarede donorsæd.

4.3 Donorsæd vil blive leveret til den klinik eller det sundhedspersonale, du har udpeget (DAP/Delivered At Place ifølge Incoterms 2010). Du accepterer, at klinikken/sundhedspersonalet fungerer som din repræsentant i forbindelse med undersøgelse af den udleverede donorsæd, returnering af forsendelsesbeholdere mv.

4.4 ESB er ikke ansvarlig for at håndtere toldbehandling eller importtilladelser, men hjælper gerne med information.

4.5 ESB er ansvarlig for kvaliteten af forsendelsens indhold, indtil din klinik eller sundhedspersonale har modtaget produktet.

4.6 Alle forsendelser vil inkludere en pakkeliste med oplysninger om følgende:

 • Oversigt over ordre
 • Instruktioner og begrænsninger for brug
 • Donorprofil, testresultater og andre specifikationer
 • Identifikation af den ansvarlige person og/eller kliniske genetiker, som fører tilsyn med frigivelsen af enhederne


4.7 Hvis den leverede mængde (antal enheder) er mindre end den bestilte mængde, kan ESB vælge enten at (i) levere den manglende mængde inden for en rimelig periode eller (ii) reducere den betalbare pris i forhold til den manglende mængde.

4.8 Hvis den leverede mængde (antal enheder) overstiger den bestilte mængde, kan din klinik eller sundhedspersonale enten (i) returnere de overskydende produkter eller (ii) beholde de overskydende produkter mod betaling af den gældende pris for sådanne produkter.

4.9 Hvis leveringen af produkter er væsentligt forsinket, og dette skyldes forhold, som ESB er ansvarlig for, kan du/din klinik vælge at annullere ordren med hensyn til de forsinkede produkter med forbehold for skriftlig meddelelse til ESB. Hvis du/din klinik har mistanke om, at enhederne kan være optøet, skal du/din klinik kontakte ESB inden returnering af produkterne for at sikre, at de returneres i forsvarlig stand.

4.10 Alle anvendte frysetanke valideres årligt i henhold til producentens anbefalinger. Frysetanke er fulde og bliver visuelt inspiceret inden forsendelse og vil opretholde en temperatur på ca. -190 °C i holdetiden.

4.11 Nitrogenbeholdere/forsendelseskasser forbliver ESB's ejendom og skal returneres til ESB uden unødig forsinkelse og senest 5 dage efter modtagelse af forsendelsen.

4.12 Alle forsendelser håndteres af enten ESB eller akkrediterede internationale kurerfirmaer, som tilbyder verdensomspændende transport- og logistikløsninger af høj kvalitet.

5 Kvalitet

5.1 ESB forpligter sig til at levere donorsæd behandlet i overensstemmelse med gældende dansk, britisk, hollandsk og tysk lovgivning (afhængigt af donationssted) – samt EU-direktiver vedrørende donorsæd til human anvendelse.

5.2 I det videst tilladte omfang frasiger ESB sig enhver anden garanti, hvad enten den er udtrykkelig eller underforstået, herunder med hensyn til kvalitet, salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Uden begrænsning til ovenstående garanterer ESB ikke, at behandling med donorsæden vil resultere i en levedygtig graviditet, ej heller at et donorbarn, som er et resultat af en sådan behandling, vil besidde nogle specifikke egenskaber.

5.3 Du anerkender endvidere udtrykkeligt, at uanset ESB's test af donorsæden (som beskrevet i afsnit 1.1.2), kan risikoen for overførsel af en genetisk eller arvelig sygdom, lidelse eller fødselsdefekt gennem behandling med donorsæden ikke udelukkes, og ESB fraskriver sig enhver garanti eller ansvar i denne henseende. Købelovens bestemmelser om mangelfulde varer kan finde anvendelse.

5.4 Ved modtagelse af en forsendelse er din klinik eller sundhedspersonalet forpligtet til at undersøge produkterne for eventuelle uoverensstemmelser. Hvis din klinik eller sundhedspersonalet har eller kan have opdaget en uoverensstemmelse, som ESB er ansvarlig for, skal din klinik eller sundhedspersonalet underrette ESB herom og returnere de ikke-overensstemmende produkter. ESB vil inden for rimelig periode enten (i) erstatte de ikke-overensstemmende produkter eller (ii) refundere den betalte pris for de ikke-overensstemmende produkter. Du anerkender, at dette kan have indflydelse på din behandlingsplan.

6 Lovmæssige krav

6.1 Graviditetsgrænser

6.1.1 For at give klinikker mulighed for at rapportere til ESB, hvilket er nødvendigt for at undgå at overskride eventuelle nationale kvoter for antallet af børn/familier per donor, skal du indberette eventuelle graviditeter eller aborter i forbindelse med behandlinger med donorsæd leveret af ESB til den klinik, der behandler dig.

6.1.2 Du anerkender, at på grund af de begrænsninger, der følger af nationale kvotebegrænsninger i nogle lande, kan donorsæd fra en specifik donor kun købes i kombination med et pregnancy slot i disse lande. Det betyder, at du har ret til enten at undfange så mange børn (en familie) med en donor, som du ønsker, eller ét barn med en donor.

6.1.3 Hvis den behandlende klinik dokumenterer, at behandling med donorsæd købt under et pregnancy slot ikke har resulteret i en graviditet, og at al købt donorsæd fra den pågældende donor er blevet brugt eller tilbagekøbt som beskrevet i 2.3.2, kan du, efter eget valg, kræve enten (i) en tilbagebetaling af prisen betalt for dit pregnancy slot (men ikke for den købte donorsæd) eller (ii) udskiftning af dit pregnancy slot med et pregnancy slot til en anden donor (levering af donorsæd fra en sådan donor er betalingspligtig), forudsat at klinikken bekræfter ovenstående betingelser.

6.1.4 I lande uden pregnancy slots frafalder retten til at bruge sæd fra en bestemt donor, hvis den nationale kvote nås, før du har brugt sæden. ESB er forpligtet til at suspendere enhver potentiel forsendelse. Købt sæd, der ikke er brugt, kan gratis erstattes med sæd fra en anden donor.

6.1.5 Hvis i overensstemmelse med national lovgivning og for at overholde de nationale kvoter og holde styr på brugen af en donor, kan embryodonation kun ske efter godkendelse fra ESB – og for lande med pregnancy slots, hvis du har købt et sådant pregnancy slot.

6.2 Utilsigtede hændelser

6.2.1 Du skal straks underrette den klinik, som behandler dig, om alle formodede alvorlige bivirkninger (fx fødselsdefekter eller potentielt arvelige sygdomme), der kan have noget at gøre med kvaliteten eller sikkerheden af donorsæd leveret af ESB. ESB kan i den forbindelse kontakte dig med opfølgende spørgsmål.

6.2.2 Hvis donorgameterne er permanent blokeret på grund af en utilsigtet hændelse, vil ESB kun give dig besked, hvis donorsæden opbevares af ESB, og du endnu ikke har udpeget en klinik. I alle andre tilfælde vil ESB underrette den af dig udpegede klinik, og klinikken forbliver fuldt ud ansvarlig for at underrette dig og/eller henvise dig til genetisk testning eller lægekonsultation osv., hvis relevant.

6.2.3 Du er ansvarlig for at underrette ESB om nye relevante kontaktoplysninger for at give ESB mulighed for hurtigst muligt at kontakte dig i tilfælde af utilsigtede hændelser.

6.2.4 Den klinik, der behandler dig, er ansvarlig for at sikre, at du ikke behandles med sæd fra en donor, der er i karantæne, og for at konsultere ESB's liste over donorer, der er i karantæne eller permanent blokerede, forud for enhver behandling. Din klinik kan på dine vegne returnere donorsæd fra en permanent blokeret donor i uoptøet og ubeskadiget tilstand til ESB, som derefter vil erstatte den med enheder fra en anden donor (depottjenester er også omfattet af dette). Den nye donorsæd vil blive leveret gratis i forbindelse med næste nybestilling af donorsæd af din klinik. Du har ikke ret til at kræve refusion for donorsæd fra en donor i karantæne.

6.2.5 Efter dansk lovgivning kan donorsæd fra en permanent blokeret donor kun leveres, hvis den skal bruges til en søskende til et donorbarn, som allerede er blevet undfanget med den pågældende donor. I et sådant tilfælde skal du/din klinik afgive en erklæring om, at du er opmærksom på og accepterer de potentielle konsekvenser af at bruge donoren. Det er kun muligt at fortsætte med at bruge en permanent blokeret donor uden for Danmark i overensstemmelse med den nationale kompetente myndigheds anvisninger. ESB vil kræve en erklæring fra dig/din klinik herom.

6.2.6 Du anerkender, at hvis en donor er i karantæne, må donorsæd fra denne donor ikke anvendes, og ESB er forpligtet til at suspendere enhver forsendelse.

6.3 Fortrolighed

6.3.1 Du anerkender, at oplysninger om donoren, som afsløres af ESB, er fortrolige og kan omfatte følsomme personoplysninger om donoren og derfor ikke må afsløres for nogen tredjepart på nogen måde, undtagen i det omfang, det kræves af loven eller af relevante nationale myndigheder. Uanset ovenstående kan du videregive oplysninger om donoren til den klinik, der behandler dig, og til donorbørn af den pågældende donor i det omfang, det er nødvendigt efter omstændighederne. Enhver anden videregivelse eller offentliggørelse af oplysninger om donoren, hvad enten den er mundtlig, gennem sociale medier eller på anden måde, kan kompromittere beskyttelsen af donorens personlige data og være til skade for ESB's forretning og kan resultere i sanktioner i henhold til civil- eller strafferet, herunder krav om erstatning inden for eller uden for kontrakt eller, hvis omstændighederne tilsiger det, fængsel.

6.3.2 Du forstår og accepterer, at ESB er forpligtet til at beskytte anonymiteten af No ID Release donorer på ubestemt tid.

6.3.3 Du garanterer, at du ikke vil gøre nogen forsøg på at søge efter eller spore donoren, herunder specifikke initiativer, som direkte eller indirekte kan indikere, at du leder efter donoren. Hvis du alligevel påbegynder en sådan søgning, skal du holde ESB og/eller donoren skadesløs for ethvert direkte eller indirekte tab eller nød og besvær. 

6.3.4 Med hensyn til ovenstående er enhver søgning efter modtagere af donorsæd fra donoren eller andre donorbørn af donoren underlagt dit eget ansvar og skøn. Du anerkender, at din søgen efter andre modtagere eller donorbørn kan påføre disse parter nød og besvær, som du kan holdes ansvarlig for.

6.4 Behandling af personoplysninger og sporbarhed

6.4.1 ESB vil modtage og behandle personoplysninger om dig for at behandle din ordre og dine anmodninger (fx køb af donorsæd/information, opbevaring, genetisk matchning eller anden evaluering). ESB's privatlivspolitik er tilgængelig på virksomhedens hjemmeside.

6.4.2 Hvis det er nødvendigt for vurderingen af en utilsigtet hændelse relateret til dig eller dit donorbarn, accepterer du, at ESB kontakter dig for at indhente alle relevante oplysninger, fx ved at anmode om adgang til din og barnets lægejournaler eller blodprøver til diagnostiske formål.

6.4.3 I overensstemmelse med nationale lovkrav vil dine personoplysninger blive behandlet fortroligt af ESB og opbevaret under sikre forhold i mindst tredive (30) år med henblik på sporbarhed. Om nødvendigt kan dine personoplysninger blive delt med din klinik, din læge og dit testlaboratorium.

6.4.4 I tilfælde af afbrydelse af alle ESB-aktiviteter vil al dokumentation (herunder dine personoplysninger) blive overført til en anden autoriseret vævsinstitution for at bevare sporbarheden i overensstemmelse med dansk lovgivning.

6.4.5 Se vores privatlivspolitik for yderligere information.

7 Ansvarsbegrænsning og skadesløsholdelse

7.1 ESB fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar for kvaliteten og andre egenskaber af, samt resultaterne af behandling med eller anden brug af, donorsæd leveret af ESB, herunder, men ikke begrænset til, uønsket graviditet, flere graviditeter, spontan abort, ektopisk (tubal) graviditet, dødfødsel, genetiske eller arvelige sygdomme, lidelser eller misdannelser.

7.2 ESB fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte skader og omkostninger, herunder, men ikke begrænset til, udgifter til medicin, transport og rejseudgifter, indkvartering, tab af fortjeneste, salg eller indkomst, tab af tid og kundekreds eller deraf følgende omkostninger eller andre indirekte tab eller udgifter.

8 Opbevaring af aftalen
Du modtager en kopi af disse vilkår sammen med ordrebekræftelsen. Vi opbevarer aftaler i den tid vores kontraktlige forpligtelser er gældende eller som krævet af lovgivningen. Vi anbefaler, at du også opbevarer aftalen, da den ikke vil være tilgængelig på www.europeanspermbank.com.

9 Gældende lov og jurisdiktion

9.1 Medmindre andet fremgår af ufravigelige lovbestemte regler, er aftaler og ordrer, som indgås i henhold til disse vilkår, underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk lov, og enhver tvist, der måtte opstå som følge af sådanne aftaler og ordrer, herunder i relation til eksistensen eller gyldigheden heraf, vil blive indbragt for en kompetent dansk domstol.

10 Kontaktoplysninger og klager

10.1 Hvis du har spørgsmål eller klager, bedes du kontakte ESB direkte på info@europeanspermbank.com.
Du kan frit indbringe enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med dit køb, til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.
Du kan også frit bringe enhver tvist, som skulle opstå i forbindelse med dit køb, til ODReurope, der tilbyder online-mægling i forbindelse med forbrugertvister.

SKEMA A – SKABELON FORTRYDELSESFORMULAR
Til European Sperm Bank ApS, Struenseegade 9, 2. sal, 2200 København N, Danmark, firmanr. 27506372, telefonnr.: +45 38343600, e-mail: info@europeanspermbank.com, ("ESB").

Jeg/vi (*) giver hermed meddelelse om mit/vores (*) ønske om at annullere mit/vores (*) køb af følgende varer (*)/levering af følgende ydelser (*),

bestilt den (*)/modtaget den (*),

navn(e) på kunde(r),

adresse(r) på kunde(r),

underskrift(er) fra kunde(r) (kun hvis denne formular udfyldes på papir),
dato

(*) Overstreg de punkter, der ikke er relevante.

Nyeste version: 13. Marts 2023