Få overblik over dit fertilitetsforløb. Book et gratis rådgivningsmøde med en af vores rådgivere. Læs mere

ID Release-processen

Støtte til børn og donorer

ID Release-processen understøtter frigivelsen af identificerende oplysninger om vores ID Release-donorer. Formålet med processen er at sørge for at frigivelsen af information sker på sikker og respektfuld vis og at støtte alle de berørte parter: børnene, donorerne og familierne til disse to grupper.

Hvad er en ID Release-donor?

En ID Release-donor er det, vi tidligere kaldte en åben donor. Børn undfanget med sæd fra ID Release-donorer kan få oplyst deres donors identitet, når de bliver myndige. 

I de senere år har mange lande etableret nationale registre for donoroplysninger. I lande som Storbritannien, Tyskland og Norge kan donorundfangede personer få udleveret deres donors identitet ved at kontakte myndighederne. Vi anbefaler dog, at donorundfangede personer går gennem os i stedet for, da vi ofte kan give flere oplysninger om donoren end de nationale registre.

Vores indsats

Hvad kan du forvente dig af vores ID Release-proces

At oplyse donorundfangede personer om deres donors identitet er blot en del af vores indsats for at yde støtte til personer, der søger mere information om deres baggrund.

Valgfri support-session

Når vi har verificeret slægtskabet mellem den donorundfangede person og donoren, giver vi donorbarnet mulighed for at tale igennem deres tanker om at få donorens identitet at vide.

Nogle personer ved endnu ikke med sikkerhed, om de ønsker at kende deres donors identitet. Måske har de andre spørgsmål eller de vil bare undersøge deres muligheder. Vi har uddannede fagfolk, der kan forklare ID Release-processen og hjælpe donorundfangede personer med at bearbejde deres tanker, så de kan beslutte, hvad der er rigtigt for dem. 

Samtalen foregår online eller på et af vores kontorer.

Donorprofilen

Nogle donorundfangede mennesker har næsten ingen information om deres donor bortset fra grundlæggende fysiske fakta som højde, hår- og øjenfarve. Nogle har slet ingen information. Som del af ID Release-processen giver vi donorbarnet en kopi af deres donors profil.

Donorprofilen er et langt dokument, der giver et omfattende indtryk af den enkelte donor, og det giver barnet mulighed for at lære deres donor bedre at kende.

Profilen indeholder oplysninger om donorens baggrund og familie, helbredshistorik samt hobbyer og personlige værdier. Mange profiler indeholder også et babyfoto og en håndskrevet besked fra donoren

Frigivelsen af information om donoren

Medmindre andet er angivet i national lovgivning for donorbarnets fødeland, oplyser vi følgende information om en donor: fuldt navn, fødselsår og nationalitet. 

Du kan læse mere om processen med at anmode om en donors identitet længere nede på siden.

Anmodning om din donors identitet

Hvis du er undfanget ved hjælp af donorsæd, og din donor er ID Release (tidligere kendt som åben donor), kan du få oplyst din donors identitet, når du bliver myndig. Vores proces for frigivelse af identificerende oplysninger om donoren strækker sig over tre trin.

Anmodning om identiteten på din donor
Som det første trin i processen beder vi dig sende os en række dokumenter, der bekræfter din baggrund som donorundfanget. Vi har brug for følgende oplysninger fra dig:

  • En kopi af dit pas eller kørekort
  • En kopi af pas eller kørekort tilhørende den person, der fødte dig
  • En kopi af din personattest
  • Navnet på den fertilitetsklinik, som din forælder blev behandlet på og et omtrentligt tidspunkt for behandlingen
  • Din donors alias (fiktive navn) eller donornummer

Møde med vores koordinator
Når dit slægtskab med donoren er blevet bekræftet, planlægger vores koordinator en session med dig for at tale gennem de næste trin. I denne forbindelse har du også mulighed for at tale om dine tanker og forventninger til at få din donors identitet at vide, og hvordan du bedst håndterer processen. 

Udlevering af oplysninger om din donor
Inden vi udleverer identitetsoplysningerne om din donor, beder vi dig om at underskrive en donorfortrolighedsaftale. Formålet med aftalen er at beskytte donorens privatliv og at oplyse dig om, hvad du må gøre med de oplysninger, du modtager. 

Når vi har sendt dig de identificerende oplysninger om din donor, informerer vi donoren om, at et barn har modtaget hans oplysninger.

Ønsker du at søge kontakt til din donor, kontakter vi ham for at høre, om han er interesseret. Vi tilbyder ham en rådgivningssamtale for at hjælpe ham med at finde fodfæste i denne nye situation. 

Hvis donoren indvilliger i at have kontakt med eller besvare spørgsmål fra dig, sørger vi for, at dette sker. 

Hvis donoren afslår kontakt, videregiver vi hans identificerende oplysninger til dig, når du har underskrevet donorfortrolighedsaftalen. Vi informerer derefter donoren om, at vi har givet disse oplysninger videre.

National lovgivning

Reglerne for dit land

Lovene om donorundfangelse varierer fra land til land. Det betyder, at detaljerne omkring frigivelsen af identificerende oplysninger om donoren også er forskellige. Typisk kan den donorundfangede person få identiteten på deres donor at vide i en alder af 18. 

Det land, hvor barnet er født, afgør, hvilke oplysninger der er tilgængelige, og hvornår donorbarnet kan få dem.

Nedenfor er en kort oversigt over de vilkår, der gælder i nogle europæiske lande (kontakt de relevante myndigheder for at få alle detaljer). Hvis det givne land har et donorregister, kan den donorundfangede person få identiteten på sin donor gennem myndighederne. Men bemærk, at donorbørn typisk kan få mere information om deres donor gennem os.

Realistiske forventninger

At søge kontakt med donoren

Under donorgodkendelsesprocessen sørger vi for, at den potentielle donor er godt informeret om, hvad det vil sige at være ID Release-donor. Vi taler med vedkommende om, at nogle donorundfangede personer - når de bliver myndige - måske vil have mere information, end vi kan give dem.

Langt de fleste ID Release-donorer forstår dette ønske om at vide mere om deres baggrund, og de er villige til at besvare spørgsmål. Det er dog umuligt for dem at forudsige, hvor de er i deres liv om mange år, og om de er i stand til at imødekomme behovet for mere information på det tidspunkt.  

Hvis en donorundfanget person ønsker at søge kontakt, anbefaler vi altid, at han eller hun involverer os og lader os kontakte donoren. På den måde får donoren mulighed for at bearbejde forespørgslen og de følelser, der følger med. Som facilitator kan vi afstemme forventningerne hos den donorundfangede person med donorens, så der er en større chance for, at forsøget på at få kontakt bliver en positiv oplevelse.

Ofte stillede spørgsmål

Typisk er det kun barnet, der kan få oplyst donorens identitet. Det er dog national lovgivning, der styrer frigivelsen af donoroplysninger, så din adgang til information afhænger af lovgivningen i det land, hvor dit barn er født. Se afsnittet om identificerende oplysninger ovenfor for at få mere at vide eller kontakt os for at høre mere om, hvilke regler der gælder i dit land.

Mange af vores ikke-aktive donorer kontakter os, når de har nye oplysninger om deres helbred. Derudover har vi iværksat initiativer til at kontakte donorer med jævne mellemrum for at holde kontakten med dem. 

Hvis du er blevet undfanget med sæd fra en ID Release-donor, kan du kontakte os, hvis du er interesseret i at søge kontakt med din donor. Når vi har modtaget din anmodning, kontakter vi dig for at bekræfte dit slægtskab med donoren og for at høre mere om dit ønske om kontakt. Herefter henvender vi os til donoren for at høre, om han er villig til at tage kontakt. En donor er ikke forpligtet til at være i kontakt med børn, der er undfanget med hans sæd. 

Nej, det er desværre ikke muligt. Når en donor har besluttet, hvilken donortype han ønsker at være (donorer rekrutteret i Danmark kan vælge mellem at være ID Release eller No ID Release), kan han ikke ændre mening efterfølgende.

I de fleste lande har vi ikke lov til at give dig identificerende oplysninger om din donor, før du bliver myndig (den specifikke alder er forskellig fra land til land, men typisk er alderen 18). Du er dog velkommen til at kontakte os, så vi kan finde ud af, om der er andre måder, vi kan hjælpe dig på.

Nej. Vi informerer donoren om, at en person, der er undfanget med hans sæd, har modtaget oplysninger om hans identitet. Men vi videregiver ikke oplysninger om dig eller din familie. 

Nej, vi opkræver ikke noget for at frigive identificerende oplysninger om din donor. Vi tilbyder dig også en supportsession og donorprofilen uden omkostninger. Du skal muligvis betale myndighederne eller din mors klinik for den dokumentation, der kræves for, at vi kan bekræfte dit slægtskab med donoren.