Få overblik over dit fertilitetsforløb. Book et gratis rådgivningsmøde med en af vores rådgivere. Læs mere

Test af ansøgere

Screening

Rigtig mange ønsker at gøre en forskel ved at være sæddonor hos os. Det kræver god sædkvalitet, og ikke alle leverer en kvalitet, der er høj nok til at blive sæddonor.

Screening

Screeningsprogram

Vores screeningsmetode er grundlaget for hele vores eksistensberettigelse som sædbank. Den har været omdrejningspunktet for vores virksomhed siden starten i 2004, og vi ændrer og opdaterer den løbende. Vores screeningsprogram overholder de nationale regler og opfylder og overgår EU's krav til screening. 

Screeningsprogrammet

Når den potentielle sæddonor besøger sædbanken første gang, afgives en prøve. Vi tester sædkvaliteten og sædcellernes evne til at overleve nedfrysning og optøning.

Vores donorkoordinatorer afdækker sygdomme i sæddonors familie i tre generationer. Formålet er at sikre, at der ikke er historik med alvorlige arvelige sygdomme. Familiehistorien danner grundlag for godkendelse af sæddonor af vores Medical Team, som er kliniske genetikere.

Sæddonoren rådgives om, hvad det betyder at være sæddonor i vores sædbank. Herunder ID release og No ID release sæddonor.

Endnu en sædprøve testes, og igen tjekkes sædkvaliteten og sædcellernes evne til at overleve nedfrysning og optøning.

Vores læge foretager en grundig fysisk sundhedsundersøgelse, hvor det sikres, at donor er sund og rask, ikke har nogle abnormiteter og ikke lider af arvelige sygdomme.

Der bliver taget blod- og urinprøver på sæddonor. Der testes for infektionssygdomme, genetisk recessive sygdomme og der laves en kromosomanalyse. Resultaterne evalueres og godkendes af vores Medical Team, som er kliniske genetikere.

Sæddonor gennemfører en personlighedstest, der inkluderes i hans profil.

Sæddonor modtager yderligere rådgivning, optager et lydinterview og laver en håndskreven note.

Endelig godkendelse af sæddonor sker af vores Medical Team.

Alle sæddonorer testes løbende, så længe de er sæddonorer hos os.

Til trods for vores omfattende screeningsmetode, kan risikoen for overførsel af genetisk/arvelig sygdom ikke fuldstændig elimineres. Den marginale risiko kan yderligere reduceres via gentest af kvinden. Læs mere om GeneXmatch.

Før

Hvad screener vi for, inden donoren bliver optaget?

I European Sperm Bank screener vi vores donorer for de mest hyppige alvorlige arvelige sygdomme og seksuelt overførte smitsomme sygdomme. Derudover ser vi løbende på infektioner af anden art.

Vores sæddonorer er udvalgt på baggrund af en række forskellige parametre i vores screeningsproces:

 • Kvaliteten af sæd og antal sædceller
 • Genetic Risk Assesment, baseret på helbredsoplysninger fra min. tre generationer med henblik på at minimere risikoen for, at donor kan være bærer af fx arvelig brystkræft eller en anden dominant arvelig sygdom
 • Grundig fysisk gennemgang af vores læge med henblik på at reducere risikoen for at donor ikke overfører en arvelig tilstand
 • Test for seksuelt overførte sygdomme
 • Genetiske test inkl. kromosomundersøgelse samt test af smitsomme sygdomme
 • Personlighedsvurdering

 

Kan en ansøger ikke godkendes i bare én af de listede kategorier, kan ansøgeren ikke være en del af vores sæddonorprogram.

Efter

Hvad sker der efter, at sæddonor er godkendt?

Efter en ansøger er godkendt som sæddonor i vores donorprogram, fortsætter vi med at teste ham for smitsomme sygdomme. Det gør vi hver tredje måned både ved hjælp af en serologisk test og NAT/NAAT -screening. 

I tilfældet af at vi finder nogen former for infektioner, vil sæddonoren sættes i karantæne, til sygdommen er behandlet. Ved infektioner med hepatitis B, hepatitis C, syfilis, HIV I/II, HTLV I/II, Ebola bliver han diskvalificeret helt som sæddonor.  

Ved hver enkelt donation afdækker vi desuden, om der er nye oplysninger, vi bør reagere på. Et eksempel er sæddonorens rejseaktivitet og hvis relevant, igangsætter vi yderligere undersøgelser for rejserelaterede infektioner.

Hvornår bliver donationerne frigivet?
Vi følger de nationale og internationale lovgivninger og sæddonorens enheder frigives først, når det er sikret, at han ikke havde nogle af de smitsomme sygdomme på de pågældende donationsdage.

 

Autosomale recessive sygdomme

Hvilke sygdomme medfører diskvalificering?

Vi optager IKKE mænd med en unormal kromosomanalyse (karyotype) og/eller som er bærere af en eller flere af følgende sygdomme:

 • Cystisk fibrose (CF), mucoviscidose. For den enkelte donor vil antallet af undersøgte sygdomsdisponerede mutationer i cystisk fibrose variere fra 29 mutationer til alle kendte afhængigt af, hvornår donor er optaget i donorprogrammet 
 • Spinal muskelatrofi (SMA) blev indført hos alle aktive donorer fra januar 2015
 • Non-syndromisk medfødt døvhed (DFBN1) blev indført hos alle nye donorer fra juni 2016
 • Alfa- og beta-thalassæmi og seglcelleanæmi
 • Tay-Sachs blev indført hos alle nye donorer fra juli 2019
Ansøgere med jødisk/ fransk-canadisk baggrund testes derudover for følgende
 • Blooms syndrom
 • Canavans sygdom
 • Familiær dysautonomi
 • Fanconis anæmi, type C
 • Gauchers sygdom
 • Mucolipidose, type IV
 • Niemann-Picks sygdom
 • Tay-Sachs sygdom

Se hvilke sygdomme vi tester for

Undersøgelse via blodprøve

 • HIV I/II
 • HTLV I/II
 • Hepatitis B
 • Hepatitis C
 • Syfilis
 • CMV

Undersøgelse via urinprøve

 • Klamydia
 • Gonorre

Baseret på sæddonorens rejseaktiviteter vil han også blive testet for

 • Zika
 • West Nile Fever

Se hvilke typer af undersøgelser vi udarbejder

ABO - Rh blodtypebestemmelse.

Undersøgelserne viser sæddonorens antal og størrelse af røde blodlegemer, antal hvide blodlegemer, antal blodplader og blodprocent. 

 

Undersøgelserne viser donors levertal, nyretal, kolesteroltal, jernniveau og blodsukker.

Gennemgang af helbredsoplysninger fra minimum tre generationer i donors familie med henblik på at minimere risikoen for, at donor kan være bærer af fx arvelig brystkræft eller en anden dominant arvelig sygdom.

Kromosomundersøgelse og test for de mest hyppige alvorlige arvelige sygdomme med autosomal recessiv arvegang. 

Grundig fysisk gennemgang af vores læge med henblik på at reducere risikoen for at donor ikke overfører en arvelig tilstand.

Test af seksuelt overførte sygdomme. Derudover ser vi løbende på infektioner af anden art. Testen sker enten via blod- eller urinprøver. 

Screening af dine gener

Minimer risikoen for 400+ sygdomme

Vi screener vores donorer grundigt, men som kommende mor påvirker dine gener også dit barns helbred. Ved at screene dine gener for arvelige sygdomme får du en større tryghed under din graviditet.